• Förseningsskydd - minimerar problem vid försenade eller inställda flyg och försenat bagage.
  • Läkarvårdskostnader - hjälp till sjukvård utomlands.
  • Reseolycksfall - ger en sjuk- och livförsäkring i upp till 45 dagar.