Du behöver inte betala resan med ditt Visa Business Card för att tjänstereseförsäkringen ska gälla.

Tjänstereseförsäkringen omfattar:

  • Resor som är beordrade och bekostade av arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.
  • Tjänsteresor som är avsedda att vara längst 90 dagar i en följd både inom Sverige och i utlandet. Kortare besök på hemorten (längst fyra dagar) räknas inte som avbrott i resan och medför inte att någon ny 90-dagarsperiod påbörjas
  • Tjänsteresan påbörjas när du lämnar arbetsplatsen eller bostaden och avslutas när du återkommer till någon av dessa platser.

Resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas inte som tjänsteresa. Försäkringen gäller inte för skador som inträffat vid besök på hemorten.

Du kan anmäla dig till tjänstereseförsäkringen i samband med kortansökan eller genom att kontakta Kortservice 08-737 12 00.
Pris: 140kr/år

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för medresenär (max 2 personer) när de medföljer dig på tjänsteresa på uppdrag och bekostnad av arbetsgivaren eller uppdragsgivare.

Villkor för tjänstereseförsäkringen

Tjänstereseförsäkring för Visa Business Card (pdf)
Faktablad Visa Business Card (pdf)
Förköpsinformation för Visa Business Card (t.o.m 2021-06-14)

Kontaktuppgifter till Europeiska ERV och skadeanmälan för tjänstereseförsäkringen

erv.se/swedbankvisabusiness kan du göra skadeanmälan, läsa mer om innehållet i din försäkring och se tidigare försäkringsvillkor. Här hittar även svaren på de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation.