Hoppa till textinnehållet
  • Pensionssparande

    Att komplettera den allmänna pensionen är nödvändig för att behålla din levnadsstandard när du går i pension. Därför är pensionssparande basen i en pensionsplan.

    Pensionssparande
  • Sjukförsäkring

    Sjukförsäkringen är en trygghet för en den som blir långvarig sjuk. Vår sjukförsäkring täcker större delen av inkomstförlusten vid långvarig sjukskrivning.

    Sjukförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring

    Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och är en värdefull förmån för den som drabbas av skador i samband med olycka.

    Olycksfallsförsäkring
  • Tjänstegrupplivförsäkring TGL

    Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ingår i våra pensionsplaner och ger ett ekonomiskt skydd till familjen vid dödsfall.

    Tjänstegrupplivförsäkring TGL
  • Sjukvårdsförsäkring - tillval

    Genom att lägga till en sjukvårdsförsäkring i företagets pensionsplan får du och dina anställda tillgång till kvalificerad vård när ni behöver det och kan snabbare vara tillbaka på arbetet.

    Sjukvårdsförsäkring - tillval
  • Individuell livförsäkring - tillval

    Genom att lägga till en livförsäkring i pensionsplanen får familjen ett ekonomiskt skydd om du skulle avlida innan du gått i pension.

    Individuell livförsäkring - tillval