Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till vårt kontor.

Aktuella räntor i Sparbanken Lidköping.

Aktuella räntor i Sparbanken Lidköping

Nedanstående konton med undantag av Pensionssparkonto (IP) omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Endast kontanta medel på Investeringssparkonto omfattas. Insättningsgarantin innebär att varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Garantin ersätter maximalt 950 000 kronor per kund och institut. Om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen för varje person för sig.
Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank - och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Våra inlåningsräntor

Räntor per 2015-07-16

KontoRänta

Räntor Privatpersoner

 
Privatkonto0%

Framtidskonto
Uttagsavgiften är borttagen på grund av det rådande ränteläget. Fria uttag gäller. 
Minsta insättning 50 000 kr.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

0%

Lidköpingskonto, ränta från första kronan.

Behållning 500 000 kr eller mer

Behållning under 500 000 kr

Räntan gäller hela beloppet då saldot passerat resp. nivå. 
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.


 


0,05%

0,05%


 

Investeringssparkonto
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, endast kontanta medel omfattas.
0%
Private Banking konto
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
0%

e-sparkonto
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Öppnas i Internetbanken, läs om villkoren där.

0%

Pensionssparkonto (IP)

Räntan gäller endast för Individuellt Pensionssparande på bankkonto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder, fria uttag vid omplacering inom IP.

0%

Ungdomskonto

För ungdomar upp till 20 år. Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

0,05%

Depåkonto

Fria uttag
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

0%

Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.

Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. Kontot kan öppnas i Internetbanken, Telefonbanken och inne på våra kontor.

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Se aktuella räntor till höger på denna sida.

Skillnad ränta Fasträntekonto och årseffektiv ränta


Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.
Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.
Kontakta oss angående ränta och villkor.
 

 

Räntor Företag och Föreningar

 

Företagskonto/Förening
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

0%

Placeringskonto Företag
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
0%

Skogskonto/Skatteutjämningskonto
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

0,9%
Fasträntekonto
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Kontakta oss angående ränta och villkor.
  
Basbelopp gällande 2018 
Prisbasbelopp45 500 kr
  
Förhöjt prisbasbelopp46 500 kr
  
  
 Insättningsgarantin 
 Här kan du läsa om vilka konton hos Sparbanken Lidköping som omfattas av den Statliga Insättningsgarantin. Till Riksgäldens hemsida

Mor med bebis

 

 

Fasträntekonto


Räntor 2019-01-18

Löptid      RäntaEff. ränta 360/360
3 mån0,05
6 mån0,15
 1 år0,100,10
 1,5 år0,110,11
 2 år0,120,12
 3 år0,260,26
 4 år0,460,46
 5 år0,65

0,65

Stäng Skriv ut