Hoppa till textinnehållet

Länka till sparbankenlidkoping.se

Länka gärna till sparbankenlidkoping.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till Sparbanken Lidköping.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till sparbankenlidkoping.se

  • När du länkar till sparbankenlidkoping.se vill vi gärna att namnet Sparbanken Lidköping ingår i länknamnet, till exempel "Sparbanken Lidköping", "Till Sparbanken Lidköpings webbplats", "Läs mer om Sparbanken Lidköpings bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Lidköping inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Lidköping.

Hantering av vår logotyp

Sparbanken Lidköping är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sparbanken Lidköpings logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Lidköping före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Sparbanken Lidköping, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.

Ladda ner vår logotyp i färg