Informationsblankett

Fullmakt för dödsbodelägare

Begäran om avslut (1 exemplar/dödsbodelägare)

Handlingarna skall skickas till:

Sparbanken Lidköping
Att: Affärsstöd
Box 2410
531 02 Lidköping

Vad händer när du skickat in handlingarna?

  • Om det finns otydligheter i det som du har skickat in eller om dina handlingar av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.
  • När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0510-54 55 00.