Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till vårt kontor.

Spargris

Banksparande

Spara på konto hos oss.

När du sparar på konto riskerar du aldrig det insatta kapitalet.
Till våra inlåningsräntor

Välj rätt konto

Sparbanken Lidköping erbjuder olika typer av konton beroende på vilken typ av sparande eller placering du vill göra.
Besök något av våra kontor för att få hjälp med just den typ av placering som du vill göra.
Kanske vill du spara till barnen eller öppna ett konto till dem med ett bankkort kopplat till.

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du satt in på vissa konton i institut som till exempel banker. Garantin ersätter maximalt 950 000 kronor per kund och institut.

Så här fungerar Insättningsgarantin

Garantin gäller för både privatpersoner, företag och andra juridiska personer om institutet går i konkurs.

Garantin ersätter maximalt 950 000 kronor per kund och institut. Om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen för varje person för sig.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank - och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter


Vissa konton omfattas inte av garantin, till exempel insättningar för det individuella pensionssparandet (IPS). Inte heller placeringar i värdepapper och värdepappersfonder som istället omfattas av investerarskyddet.

Om din insättning skulle omfattas av garantin har du rätt till ersättning
motsvarande insättningens belopp plus ränta fram till konkursbeslutet. Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet.

Pengarna betalas ut inom 7 arbetsdagar från den dag då ett institut har gått i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgarantin hanteras av Riksgärldskontoret och insättningsgarantin finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Stäng Skriv ut