Vi uppmanar alla våra nyckelkunder att använda kortet så snart som möjligt, självklart med hänsyn tagen till myndigheternas rekommendationer.