Mot bakgrund av EU-bestämmelser är det inte längre möjligt att betala den mottagande bankens kostnad vid en betalning till en mottagare inom EU/ESS, oavsett valuta. Lagen om betaltjänster har sin grund i ett EU-direktiv som bland annat begränsar hur kostnaderna ska fördelas mellan avsändare och mottagare i samband med en betalning.

Bakgrunden till lagen är att det visats sig att betalningssystemen fungerar effektivare om eventuella avgifter delas mellan betalare och mottagare och detta gör att betalningar kan hanteras snabbare och till en lägre kostnad.

Om mottagaren kräver att få ett bestämt belopp rekommenderar vi dig att kontrollera om du verkligen ska betala mottagarens bankkostnad. Det normala vid köp av en vara eller en tjänst är att köparen och leverantören betalar sina respektive bankers avgifter. Om det är så att du ändå ska betala den mottagande bankens kostnad bör du kontakta mottagaren och be honom uppge vilken avgift hans bank tar och då lägga på detta belopp på betalningen.