Clearingcykler

Bankerna kommer kunna skicka pengar mellan varandra fler gånger per dag jämfört med idag. För dig som kund innebär det snabbare betalningar.

Realtidsbetalningar

Att skicka betalningar till ett kontonummer via internetbank, mobilbank eller bankkontor, oavsett vilken bank mottagarens konto tillhör, kommer i framtiden vara lika snabbt och smidigt som en Swishbetalning är idag.

Ny standard och ett nytt format vid filbetalningar

Sverige går från nationell standard till global standard, ISO 20022.

 

Ett filformat med gemensam standard förenklar för kunder med egna system, affärssystemleverantörer och andra serviceleverantörer.

Filkommunikation flyttar från Bankgirot

Företag som skickar filer direkt till Bankgirot idag, kommer i framtiden att skicka filer direkt till banken istället. Även all rapportering om genomförda betalningar och information om ankommande betalningar kommer att skickas från banken framöver. 

 

Illustration av den nya kommunikationsvägen

Ny kommunikationsväg

Så här kommer den nya kommunikationsvägen se ut. Det som hanteras av Bankgirot idag kommer istället hanteras av oss banker i framtiden och P27 ersätter Bankgirot som clearinghus.  

Illustration av den nya kommunikationsvägen

Bankgironummer som alias finns kvar

Företag som idag använder bankgironummer kommer kunna fortsätta göra det.