För att teckna Trygga sjukvårdsförsäkring krävs att du

  • har ett konto i Swedbank eller en Sparbank
  • har fyllt 18 men inte 65 år
  • är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i land inom Norden eller har varit bosatt i Sverige i minst två år före tecknandet
  • att du är fullt arbetsför.