• Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 68 års ålder (69 års ålder från och med 2023-01-01).
  • Ålderspensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 5-30 år eller så länge du lever
  • Kortaste utbetalningstiden är fem år (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder)
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis. Så kallat partiellt uttag (max tre delar). Varje deluttag måste uppfylla tidsbegränsningar enligt punkten tre ovan.