Av Sveriges cirka en miljon företag har över 99 procent färre än 50 anställda. Dessa små och medelstora företag har sedan 1990 svarat för fyra av fem nya jobb, och totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag. Coronapandemin har lett till en arbetslöshet på över åtta procent och långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer, cirka 200 000 av de inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än 12 månader. Denna mörka bild speglas även i den här undersökningen där företagare vittnar om att antalet anställda har minskat mer än de räknade med i fjol.

Nettotalet för sysselsättning föll till minus 9 från plus 4 förra året, vilket är den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008/09. De mindre företagen med 1–4 anställda har haft störst nedgång i sysselsättningen.

Utmaningar även framåt men företagarna ser att de kan öka antalet anställda

Småföretagen är trots utmaningarna positiva om sysselsättningsutvecklingen för det kommande året, och vart femte företag räknar med att öka antalet anställda. Mest positiva är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport. De mest optimistiska planerna finns i företagen med 20–49 anställda, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga.

Rapporten visar även att småföretag som bedriver internationell handel är mer hoppfulla om att kunna anställa fler.

Fjolårets Småföretagsbarometer visade ett kraftigt fall i konjunkturen under mars och april när pandemins effekter på näringslivet blev alltmer tydliga. Företagare i hela 19 av Sveriges 21 län upplevde en svagare konjunktur jämfört med 2019.

Läs rapporten

Småföretagen och jobben - en delrapport från Småföretagsbarometern 2021