Tidigare har frågorna besvarats i ett formulär som vi skickat per post. Framöver kommer det att hanteras i internetbanken företag istället. Det kommer förhoppningsvis underlätta mycket för er men det kan vara bra att se över era behörigheter så att rätt personer kommer åt informationen.

Behörighet i internetbanken till rätt personer

Den person som är bäst lämpad att svara på frågorna ni får från oss behöver ha rätt behörighet i internetbanken, antingen obegränsad behörighet eller en specifik behörighet för detta ändamål. Behörigheter kan tilldelas av den som är behörighetsadministratör i internetbanken via menyn ”Användare och behörigheter”.

  • ”Obegränsad behörighet” ger användaren behörighet till all information om företaget/föreningen i internetbanken samt konton, avtal och tjänster.
  • Den särskilda behörigheten ”Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifter” är begränsad till att kunna se och besvara dessa specifika frågor.

Tänk på att den som får tillgång till frågorna vi ställer kan se all information som vi har lagrat om företaget/föreningen där, inklusive potentiellt känsliga uppgifter som personnummer och adresser (GDPR).

Ta reda på mer om hur ni kan lägga till, ta bort eller begränsa behörigheter i internetbanken

Därför ställer vi frågor

Ovanstående information har även skickats till berörda juridiska kunder i internetbanken.

Frågor?

Kontakta Företagsavdelningen på Sparbanken Lidköping