Oavsett var du vänder blicken den 25 november möts du av det gul/svarta budskapet ENOUGH IS ENOUGH. I flaggstänger, på kläder och i sociala medier. Ett statement som alla har möjlighet att ställa sig bakom och lyfta på olika sätt i sina verksamheter. Målet med kampanjen är att få beteendeförändringar i samhället. Att göra skillnad på riktigt. Därav har fokus i år lagts på utbildande insatser för skola, arbets- och föreningsliv.

Lidköping tar ansvar och utbildar skolungdomar under ENOUGH IS ENOUGH.

Därför kommer alla elever i årskurs 7-9 i Lidköping och årskurs 1-2 på De la Gardiegymnasiet arbeta aktivt med ämnet på schemat. En del i detta är att eleverna kommer få lyssna till en föreläsning med Bianca Kronlöf gällande bland annat sexuella trakasserier, hur man som kompis kan hjälpa en vän som upplevt våld och vilka stödfunktioner som finns i Lidköping. Bianca är skådespelare, komiker och författare som tilldelats pris för sitt engagemang mot sexuellt våld.

Samtidigt som skolungdomarna i Lidköping utbildas inom mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer finns det även möjlighet för arbetsplatser och föreningsliv att göra detsamma. Kvinnojouren Linnéan, socialtjänsten och Dotter & Döse har tagit fram en föreläsning, med tillhörande arbetsmaterial, för att öka kunskapen inom området. Allt material finns tillgängligt på enoughisenough.se och är fritt att använda.

ÄR DU MAN? ANSLUT TILL LJUSMARSCHEN!

Kvällen den 25 november arrangeras en ljusmarsch där du som man och kille har möjlighet att ta ställning mot mäns våld mot kvinnor. Marschen avgår från Industrigatan 3 klockan 18:15 och går mot Lidköpings torg. På torget tänds 15 ljus för varje kvinna som under 2021 mördats av en man som de var eller hade varit i en parrelation med. Därefter går tåget tillbaka till Industrigatan 3. Ingen anmälan krävs och alla män är välkomna.

ETT AV VÄRLDENS MINST OJÄMSTÄLLDA LÄNDER

Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. 2021 anmäldes 38 700 misshandelsbrott, 27 600 sexualbrott varav 9 962 rubriceras som våldtäkter mot kvinnor och flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om och då vet vi att mörkertalet är oerhört stort. Längst ner i våldspyramiden finns nedvärderande språk gentemot kvinnor, sexistiska skämt och dåliga värderingar. Längst upp finns mord.

INITIATIVTAGARE

ENOUGH IS ENOUGH har arbetats fram ideellt av reklambyrån Dotter & Döse och bakom initiativet står kommunen, näringsliv och föreningsliv. Att staden väljer att ta ställningen den 25 november, på internationella dagen mot våld mot kvinnor är ingen slump. Siktet är inställt på att kampanjen sprids såväl nationellt som internationellt och att fler städer blir inspirerade att följa efter kommande år. Att vi tillsammans krokar arm, tar ställning, utbildar inom ämnet och får en beteendeförändring i vårt samhälle.

FAKTA OM BUDSKAPET ENOUGH IS ENOUGH

Färgkombinationen gult och svart finns naturligt i naturen för att varna oss för fara. Exempelvis giftormar, paddor och getingar. För att förstärka att ENOUGH IS ENOUGH är ett varnande budskap valdes därför färgkombinationen gult/svart.

Grafiskt är bokstäverna utformade som ett Alfapet och ligger var för sig. Varje bokstav har en siffra som tillsammans bildare 112. Det är för att förstärka det tysta ropet på hjälp som ofta finns i denna typ av relationer.

Allt överskott från kampanjen går oavkortat till Kvinnojouren Linnéan Lidköping.  

Besök www.enoughisenough.se och bidra du också!

#enoughisenough #enoughisenoughlisch