Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man.

2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och. 8 690 våldtäkter mot kvinnor och flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om och då vet vi att mörkertalet är stort.

Idag tar företag, organisationer och föreningar i Lidköping ställning mot mäns våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer genom kampanjen "Enough is enough". Allt överskott går oavkortat till Kvinnojouren Linnéan Lidköping .

Besök www.enoughisenough.se och bidra du också!

#enoughisenough #enoughisenoughlisch