Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner och företag höjdes med 0,50 procentenheter from 2022-07-14.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Inlåning

Inlåningsräntan höjdes på:

  • Lidköpingskonto (from 220714)
  • E-sparkonto (from 220714)
  • Ungdomskonto (from 220729) 
  • Placeringskonto företag (from 220729)

Aktuella räntor - privat

Aktuella räntor - företag