Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner  höjdes med 1 procentenhet from 2022-09-14.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjdes med 1 procentenhet from 2022-10-04.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Inlåning

Inlåningsräntan höjdes på:

  • Lidköpingskonto (from 220922)
  • E-sparkonto (from 220922)
  • Ungdomskonto (from 220922)
  • Placeringskonto företag (from 220922)
  • Depå-, ISK- samt IP-konto (from 220922)
  • Private Banking-konto (from 220922)
  • Skogskonto (from 20221004)


Aktuella räntor - privat

Aktuella räntor - företag