Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner höjs med 0,75 procentenheter.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjs med 0,75 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.