Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner höjs med 0,50 procentenheter.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjs med 0,50 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Inlåning

Inlåningsräntan höjs på följande konto:

  • Depå-, ISK- samt IP-konto, ny ränta: 1,60% (0,90%)
  • E-sparkonto, ny ränta: 1,60% (0,90%)
  • Lidköpingskonto, ny ränta: 2,15% (1,65%)
  • Placeringskonto företag, ny ränta: 2,00% (1,30%)
  • Private Banking-konto, ny ränta: 2,85% (2,35%)
  • Ungdomskonto, ny ränta: 2,15% (1,65 %)

Aktuella räntor - privat

Aktuella räntor - företag

Räntor på fasträntekonto