Företaget som kontaktar dig, på uppdrag av Svenskt Kvalitetsindex, heter PFM Research och kommer att ställa frågor om din bank och din upplevelse som kund hos oss. Dina svar är självklart anonyma.

Lämna aldrig ut koder, kontonummer eller liknande

Observera att PFM Research aldrig frågar efter BankID, koder, kortnummer, kontonummer eller andra personliga uppgifter. Det innebär att du som kund inte i något fall ska lämna ut personnummer, kontonummer, eventuella koder eller annan känslig information till den som ringer.

Vi som bank är måna om dig som kund och vi strävar alltid efter att du ska få ett så bra bemötande och hjälp av oss som möjligt. Därför vill vi veta vad du tycker och är tacksamma om du svarar på undersökningen. 

Vid frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss på 0510-54 55 00.