Bakom initiativet står Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom och chefredaktör för tidningen Lyckoslanten. Han berättar lite om varför veckopeng och månadspeng är så viktigt och vad han hoppas att Veckopengens dag ska leda till.

Varför är det viktigt att ge barn vecko- eller månadspeng?

”Många barn växer upp med bristande kunskaper i privatekonomi. Kunskapsbristerna ökar risken för betalningsanmärkningar, överskuldsättning och en ökad stress över ekonomin. Att ge barnen en regelbunden veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barnen hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde och ett bra första steg på kunskapstrappan. I förlängningen handlar det om att öka barnens möjligheter att förverkliga sina drömmar och att kunna leva det liv de vill genom en sund och hållbar ekonomi."

Vad hoppas du att initiativet ska leda till?

"Jag hoppas att vi får en så stor uppslutning som möjligt kring vårt förslag att införa veckopengens dag att det blir en egen dag i kalendern. Att engagera sig genom att dela informationen till andra och prata där hemma är ett bra sätt att både visa skola, myndigheter, företag och andra föräldrar att det finns ett stort engagemang för en så viktig samhällsfråga som våra barns kunskaper i privatekonomi.”

7 tips till dig som ger veckopeng