Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om Föreningsstödet

Här har vi samlat frågor och svar angående Föreningsstödet. 

 • Med anledning av de konsekvenser vi sett med anledning av coronaviruset covid-19 och det vi kan vänta oss framöver, har Sparbanksstiftelsen Lidköping gjort en extra avsättning till särskilda stödåtgärder. Föreningsstödet – med fokus på barn och unga - är ett extra stöd, utöver alla våra övriga stora satsningar för att bidra till ett hållbart samhälle.

 • Sparbanksidén handlar om lokal förankring, delar av vår vinst går tillbaka till samhället. Vi tycker det är viktigt med ett levande föreningsliv i Lidköping. Det skapar en meningsfylld fritid för många barn, ungdomar och vuxna och gör Lidköping till en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Det är något vi vill värna om. Nu när många har det tufft vill vi göra allt vi kan för att hjälpa till. Vi prioriterar stöd till barn- och ungdomsverksamhet. 

 • Ansökan kunde göras via formuläret på vår webbplats tom 2020-06-15.

   

  • Stödet kunde sökas av föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid och som är en följd av Coronapandemin. 

   

  • Stöd har getts till föreningar där konsekvenserna kraftigt har påverkat aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet..

   

  • Stöd har även getts till föreningar eller arrangörer som ställt om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedömts ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde.

   

  • Ansökan har innehållit beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i/har befunnit sig i med anledning av coronapandemin.

   

  • I de fall ansökan gällt stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall har vi bett  om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall netto.

   

  •  Upplysning om att föreningarna har behövt vidta/ha vidtagit andra möjliga åtgärder i form av kostnadsbesparingar (personal, abonnemang, m m) och skapande av nya intäktsmöjligheter (andra tillgängliga stöd, medlemsstöd m m) när ni ansökt om bidrag. Tänk även på hur ni kan nyttja det egna kapitalet för att överbrygga situationen.

   

  • Till ansökan har vi även bett om bifogad resultat- och balansrapport för 2019 och 2020 samt budget. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt.

   

  • Ansökningar hanterades löpande under ansökningsperioden som varade tom 2020-06-15. Besked lämnades under slutet av juni.

   

  • Vi förutsätter att uppgift om lämnat bidrag kan kommuniceras på vår och Sparbanken Lidköpings hemsida och i sociala medier.

 • Föreningsstödet påverkar inte Sparbanken Lidköpings ordinarie sponsring. 

 • Vi hanterade ansökningarna löpande och för ansökningsperioden t.om. 2020-06-15 lämnade vi besked i slutet av juni. Vi lämnar inga motiveringar till våra beslut, varken bifall eller avslag.

 • Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta:

  Johan Hjelmaeus, Verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Lidköping
  Telefon: 0510-54 55 57
  E-post: info@sparbanksstiftelsenlidkoping.se