- En digital träff där elevernas frågor besvaras men där de också ges möjlighet att ställa frågor om vad en bank gör och vad man kan få hjälp med.