Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om Föreningsstödet

Här har vi samlat frågor och svar angående Föreningsstödet. 

 • Med anledning av de konsekvenser vi ser nu och de vi kan vänta oss framöver, gör vi en extra avsättning till särskilda stödåtgärder. Föreningsstödet – med fokus på barn och unga - är ett extra stöd, utöver alla våra övriga stora satsningar för att bidra till ett hållbart samhälle.

 • Sparbanksidén handlar om lokal förankring, delar av vår vinst går tillbaka till samhället. Vi tycker det är viktigt med ett levande föreningsliv i Lidköping. Det skapar en meningsfylld fritid för många barn, ungdomar och vuxna och gör Lidköping till en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Det är något vi vill värna om. Nu när många har det tufft vill vi göra allt vi kan för att hjälpa till. Vi kommer att prioritera stöd till barn- och ungdomsverksamhet. 

 • Ansökan görs via formuläret på vår webbplats senast 2020-06-15.

   

  • Stödet  kan sökas av föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid och som är en följd av Coronapandemin. 

   

  • Stödet kan ges till föreningar där konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt.

   

  • Stöd kan även ges till föreningar eller arrangörer som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde.

   

  • Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i.

   

  • I de fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi er också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall netto.

   

  • Tänk på att ni behöver vidta/ha vidtagit andra möjliga åtgärder i form av kostnadsbesparingar (personal, abonnemang, m m) och skapande av nya intäktsmöjligheter (andra tillgängliga stöd, medlemsstöd m m) när ni ansöker om bidrag. Tänk även på hur ni kan nyttja  det egna kapitalet för att överbrygga situationen.

   

  • Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020 samt budget. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt.

   

  • Vi hanterar ansökningarna löpande och för ansökningar t.o.m. 2020-06-15 lämnar vi besked under slutet av juni.

   

  • För att kunna behandla er ansökan kan vi komma att efterfråga ytterligare underlag. 

   

  • Vi förutsätter att uppgift om lämnat bidrag kan kommuniceras på vår och Sparbanken Lidköpings hemsida och i sociala medier.

 • Föreningsstödet påverkar inte Sparbanken Lidköpings ordinarie sponsring. 

 • Vi hanterar ansökningarna löpande och för ansökningsperioden t.om. 2020-06-15 lämnar vi besked i slutet av juni. Vi lämnar inga motiveringar till våra beslut, varken bifall eller avslag.

   

  Ansökningsperioden är t.o.m. 2020-06-15 därefter beslutar vi om ny ansökningsperiod. 

 • Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta:

  Sture Kjell, Verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Lidköping

  Telefon: 070-661 47 17

  E-post: