Sparbanksstiftelsen Lidköping bildades år 2000 och är ensam ägare till Sparbanken Lidköping AB.

Genom utdelning från banken till stiftelsen kan stiftelsen lämna bidrag vidare som främjar bankens och bygdens utveckling. Vi delar varje år ut medel till lokala projekt som är bra för oss här i Lidköping. Pengarna ska ge oss ett starkare näringsliv, bättre utbildning, mer forskning och fler upplevelser inom kultur och idrott, som utövare eller publik. Under åren 2000-2019 har stiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med ungefär 220 mkr.

Stiftelsens verksamhetsområde är Lidköping med omnejd.

Stiftelsen har inga vinstintressen.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 36 till antalet och av dessa utses 15 st av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, 3 st av kommunfullmäktige i Götene kommun och 18 st av huvudmännen själva. Huvudmännen utser också revisor för stiftelsen.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.