Med hög tillgänglighet, personlig service och kvalificerad rådgivning stöttar vi det näringsliv vi själva är en del av. Med ca 32.000 kunder är vi marknadsledande inom vårt verksamhetsområde och antalet medarbetare är idag 65 personer med olika bakgrund, erfarenheter och i olika åldrar.

Banken har ett kontor och vi jobbar i en trivsam miljö med modernt anpassade arbetsplatser. Vi har ett förebyggande friskvårdsarbete genom de aktiviteter som vår egen Fritidskommitté anordnar samt genom de årliga insatser vi gör ihop med företagshälsovården.

Vi arbetar aktivt med att ta vårt miljöansvar och tillsammans med våra kunder kan vi göra skillnad!