Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Finansiell information

Tågbron Lidan

Här hittar du finansiell information från Sparbanken Lidköping så som årsredovisningar, delårsrapporter, likviditetsrisker, kapitaltäckning samt information om ersättningar.

Årsredovisning 2018

Banken redovisar per 2018-12-31 ett rörelseresultat på 145 mkr (158). Räntenettot har ökat med 5 mkr till 85 mkr. Totalt sett har intäkterna har minskat med 12 mkr, främst beroende på ett minskat realisationsresultat från bankens egna värdepapper. Kostnaderna har minskat med 1 mkr till 89 mkr. Kreditförlusterna uppgick till 2 mkr.

Affärsvolymen uppgår till 20 432 mkr, en minskning med 3 % (+15) på 12 månader. Bankens kapitalrelation uppgår vid årsskiftet till 26,5 % (26,8)


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Blad, VD, 0510-54 55 01
Per Gunterberg, Ekonomichef, 0510-54 55 10

Andra finansiella rapporter om Sparbanken Lidköping

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

Likviditetsrisk 2019-12

Likviditetsrisk 2019-09

Likviditetsrisk 2019-06

Likviditetsrisk 2019-03

Likviditetsrisk 2018-12

Likviditetsrisk 2018-09

Likviditetsrisk 2018-06

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Lidköping AB (516401-0166) periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Kapitaltäckning 2019-12

Kapitaltäckning 2019-09

Kapitaltäckning 2019-06

Kapitaltäckning 2019-03

Kapitaltäckning 2018-12

Kapitaltäckning 2018-09

Kapitaltäckning 2018-06

Mer information om Sparbanken Lidköping

Kontakta oss

Sparbanksstiftelsen Lidköping