Meny
Organisation
Sparbanksstiftelsen Lidköping

Vår sponsringspolicy

Häst hoppar över hinder

Vi vill med vår sponsring bidra som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde.

Sponsring från oss skall uppfylla följande villkor

 • nå stora grupper i samhället
 • vara till nytta för Lidköpingsbygden
 • endast samarbeta med seriösa partners
 • ett skrivet avtal är alltid grunden
 • fördelas mellan idrott, kultur och samhälle
 • avtal följs upp vart tredje år

Vi sponsrar inte

 • verksamheter som är skadliga mot miljön
 • verksamheter som strider mot bankens värderingar
 • verksamheter med osund ekonomi
 • riskfyllda verksamheter som vissa motor, äventyrs och kampsporter
 • verksamheter där det personliga intresset går före bankens
 • verksamheter som ej är realistiska när det gäller tid och resurser
 • verksamheter där sambandet mellan denna och banken är svagt
 • Vi skriver ej heller avtal med enskilda lag, utan endast med hela föreningen

Nytta för Sparbanken Lidköping

Sponsorarbetet skall vara till nytta för banken på följande sätt:

 • vi är konto- och tjänsteförande bank
 • vår logotyp finns med i föreningens marknadsföring
 • vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar
 • att föreningen har en rationell kontanthantering
 • vi har rätt att omnämna er i vår marknadsföring, t ex. via webbplats och sociala medier

Frågor om sponsring?

Kontakta Fredrik Holmdahl vid frågor om sponsoravtal och samarbete.