Meny
Organisation
Sparbanksstiftelsen Lidköping

Upplåningsprogram

Stenbrottet Kinnekulle

Grönt ramverk

Att stötta lokala investeringar som utvecklar vårat samhälle är en del av Sparbanksidén. Hållbara krediter ses därför som ett viktigt område och är en integrerad del av bankens långsiktiga strategi.

Medium Term Note Program

Här lämnas information om Sparbanken Lidköpings program för Medium Term Notes (MTN).

 

Genom MTN-programmet så har banken tillgång till den insitutionella kapitalmarknaden och därmed möjligheter till långfristig finansiering. 

 

Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.