Meny
Organisation
Sparbanksstiftelsen Lidköping

Greenwashing - så ska problemet minskas

Tre kollegor sitter och diskuterar något vid en dator

Greenwashing, grönmålning på svenska, är när bolag felaktigt påstår sig vara miljövänliga eller marknadsför sig som hållbara. Detta trots att deras verksamhet har en obetydlig - eller till och med negativ - effekt på miljön. Det gäller även fondbolag, som profilerar sig och sina fonder som mer hållbara än vad de faktiskt är.

Slut på Greenwashing med taxonomin och SFDR

Genom skapandet av ett ramverk för vad som är hållbart och genom att öka kraven på transparens, minskar risken för grönmålning. Med taxonomin, SFDR och andra regleringar ska EU hindra greenwashing. Det ska inte längre gå att vara vag i vad man menar med hållbarhet.

Din chans att påverka

När det ställs allt större krav på bolag och fondbolag så kommer det att leda till en positiv förändring. Det blir lättare att jämföra olika finansiella produkter när det gäller hållbarhet. Du kommer alltså kunna vara säker på att den fond du investerar i är hållbar på riktigt. Du kommer även, på ett tydligare sätt, kunna ställa krav på hållbarheten i ditt sparande och uttrycka dina hållbarhetspreferenser. Det finns flera sätt som du kan påverka på:

Mer information