Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Styrelse och huvudmän

Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 36 till antalet och av dessa utses 15 st av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, 3 st av kommunfullmäktige i Götene kommun och 18 st av huvudmännen själva.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Lidköping

Maria Källsson

Maria Källsson

Ordförande

Carl Herman Hallqvist

Carl Herman Hallqvist

Vice ordförande

Maria Andrae Svensson

Maria Andrae Svensson

Ledamot

Marie Pilfalk

Marie Pilfalk

Ledamot

Per Ola Enander

Per Ola Enander

Ledamot

Robert Börjeson

Robert Börjeson

Ledamot

Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Lidköping

Valda av kommunfullmäktige i Lidköping

Anders Löfving
Carina Ohlsson
Christian Poucette
Daniel Arthursson
Gunnar Johansson
Håkan Sanderi
Jonas Krantz
Jörgen Svederberg
Maria Edström
Mathias Andersson
Pär Johnson
Sofia Hellberg
Tommy Gunnarsson
Veronica Berling
Viktor Sundberg

Valda av kommunfullmäktige i Götene

Charlotte Bertilsson
Susanna Lundgren
Ulrika Karlsson

Valda av huvudmännen

Anders Rydén
Andreas Almqvist
Anette Fransson
Ann-Christin Sandin Almén
Cecilia Sunnemark
Cecilia Ryegård
Frida Ottersten
Henrik Andersson
Ida Karlsson
Jessica Fröjd
Karin Enerbäck
Lina Glaning
Magnus Lönnroth
Paula Friman
Peter Trulsson
Petter Skarbäck
Sandra Lagerbratt
Ulrika Teodorsson

Revisorer för Sparbanksstiftelsen Lidköping

Ordinarie revisor

Vald för ett år vid årsstämman år 2022

Johan Stenbäck, auktoriserad revisor, Deloitte

Revisorssuppleant

Vald för ett år vid årsstämman år 2022

Patrick Honeth, auktoriserad revisor, Deloitte

Sparbanksstiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen Västra Götaland.