Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Engagemangsbesked

  • Visar företagets tillgångar, skulder och säkerheter hos oss
  • Används av revisor inför bokslut
  • Hämtas digitalt i internetbanken
Business woman on her way to a meeting

Engagemangsbeskedet skickas per automatik i samband med ditt bokslutsdatum till internetbanken. I internetbanken hittar du det under dokumenttyp Årsbesked och kontrolluppgifter och det sparas i 18 månader.

  •  Nytt för 2023 är att Swedbank Hypotek är inkluderat i det automatiskt utskickade Engagemangsbeskedet.
  • Som komplettering till det automatisk utskickade engagemangsbeskedet skickas årsbesked för fonder, försäkringar och värdepapper till internetbanken eller via brev, beroende på vad du valt, och levereras senast under februari. Autoplan skickar årsbeskedet till uppgiven e-postadress under januari.
  • Saknar du internetbanken skickas engagemangsbeskedet och övriga årsbesked per post.

Beställning av ett extra engagemangsbesked

I internetbanken kan du beställa en kopia på ett gammalt engagemangsbesked samt engagemangsbesked på avvikande bokslutsdatum. Du gör beställningen under Företagets tjänster > Översikt > Beställ nya tjänster. Välj per datum och leveransadress (engagemangsbesked kan skickas direkt till revisorn). När det är klart skickas det via posten. 

Så här tar din revisor enklast del av engagemangsbeskedet

Du kan själv ge din revisor behörighet att både beställa och ta del av engagemangsbeskedet i internetbanken. Om du behöver beställa ett extra engagemangsbesked kan du i internetbanken välja att detta skickas direkt till revisorn.

Manuell utskift

Om du inte vill eller inte kan beställa engagemangsbeskedet via Internetbanken kan banken manuellt skriva ut och posta det till dig. Pris: 300kr/st. Engagemangsbeskedet skickas endast till den adress som finns registrerad hos banken.

Beställ manuellt utskick här