Om flytträtt finns inskriven i ditt pensionsavtal kan du välja vilket bolag som ska förvalta hela eller delar av ditt pensionskapital.

Vilka delar av pensionen får flyttas?

Ditt privata pensionssparande kan du flytta bara om avtalet tillåter det. För pensionsförsäkringar som tecknats efter 1 juli 2007 måste den rätten finnas inskriven i avtalet. Det kan dock finnas hinder för flytt även på sådana försäkringar. Som regel går det till exempel inte att flytta försäkring som är under utbetalning.

I alla Swedbank Försäkrings pensionsprodukter finns flytträtt inskriven.

För den kollektivavtalade avtalspensionen gäller olika regler. ITP-avtalen och SAF-LO har flytträtt idag. Inom KAP-KL och PA-03 tillämpas inte flytträtten av alla bolag.

Även om du inte kan flytta din befintliga avtalspension just nu kan du ändå välja var du vill placera din framtida avtalspension. Din bankrådgivare hjälper dig med detta.

Större skattekontroll

För att göra flytträtten möjlig har det tillkommit fler regler på skatteområdet. Det bolag du flyttar från är till exempel skyldigt att lämna detaljerade kontrolluppgifter till de svenska skattemyndigheterna om flytten.

Om du har ditt pensionssparande utomlands måste du själv deklarera avkastningsskatten. Sparar du inom Sverige behöver du inte göra det eftersom försäkringsbolagen betalar in avkastningsskatten.

Så gör du för att flytta pensionen

Att flytta sitt pensionssparande till ett annat bolag kan få konsekvenser som man kanske inte tänker på. Försäkringen kan till exempel ha ett skydd vid dödsfall eller sjukdom som man inte utan vidare kan flytta med sig. En flytt kan också vara förenad med kostnader. Är du minsta osäker bör du kontakta din rådgivare på banken.

Om du vet vilka pensionsavtal du har så ta med dessa till din bankrådgivare. Om du inte har den fulla översikten kan du teckna en informationsfullmakt som ger din bankrådgivare rätt att ta reda på vad som gäller för just dig. Sedan diskuterar ni tillsammans vilka försäkringar som går att flytta och vilka försäkringar som bör flyttas eller ej. Efter det hjälper rådgivaren dig med flytten.