Hoppa till textinnehållet

Skogs- och lantbruksspecialister

Kontakta oss

Vi träffar gärna dig som är jord- och skogsbrukare ute på din gård.
Det ger oss en bättre bild av företaget och gör det lättare att diskutera kring drift och ekonomi. Välkommen att kontaka oss!

Linda Ewaldsson

Teamledare och Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Linda Ewdaldsson

Caroline Tobiasson

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Caroline Tobiasson

Carl-Anders Wellner

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Carl-Anders Wellner

Louise Åhlström

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk