Hoppa till huvudinnehåll

Varför investera i hållbara fastigheter?

Genom att investera och bygga mer energi- och resurseffektiva fastigheter, med låg påverkan på miljön, kan ni skapa många fördelar för såväl er själva som samhället i stort:

  • Få en bra finansieringslösning som är anpassad efter fastighetens egenskaper.
  • Stötta upp i processen att skapa och förvalta fler byggnader som har lägre påverkan på miljön.
  • Vara en del i den gröna finansieringskedjan, samtidigt som ni hjälper till att öka andelen energisnåla fastigheter som är nödvändig för den omställning som samhället behöver göra.

Fler fastighetslån och byggnadskredit