Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgaranti

Mer information om skogskonton

Kontakta oss

Vi träffar gärna dig som är jord- och skogsbrukare ute på din gård. Det ger oss en bättre bild av företaget och gör det lättare att diskutera kring drift och ekonomi. Välkommen att kontakta oss!

Johan Stensson

Johan Stensson

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Ring 0510-54 55 93

Linda Ewdaldsson

Linda Ewaldsson

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Ring 0510-54 55 58

Sofia Lövkvist

Sofia Lövkvist

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Ring 0510-54 55 61