FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, är en amerikansk lag som trädde i kraft 2010 i USA. Lagen syftar till att förhindra amerikanska medborgare att kringgå skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. USA har ingått ett avtal med olika länder om utbyte av skatteuppgifter. FATCA tillämpas på alla finansiella företag runtom i världen.

Från 1 juli 2014 frågar Sparbanken Lidköping, liksom alla andra banker och finansiella institut i Sverige, nya kunder om de är skattskyldiga i USA.

Så fungerar FATCA

Sparbanken Lidköping kommer, precis som alla andra finansiella instituter i Sverige, identifiera kunder som är skattepliktiga i USA och rapportera om dessa kunders placeringar till svenska Skatteverket. Skatteverket skickar sedan vidare uppgifterna till den amerikanska skattemyndigheten IRS.

Mer information om FATCA hos Svenska Bankföreningen