Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Juridiska tjänster och rådgivning

Having dinner with friends and family.

Juridik är en del av vardagen. Det kan handla om avtal och kontrakt, ändrade familjeförhållanden, planer inför framtiden eller dödsfall inom familjen. I många situationer är det viktigt att prata med någon som kan hjälpa dig att formulera dina avsikter och som vet vilka lagar och regler som gäller.

Som kund i Sparbanken Lidköping kan vi hjälpa dig/er med*

Samboavtal

Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Sambolagen behandlar bara gemensam bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk.

Äktenskapsförord

Om man inte har ett äktenskapsförord så delas värdet av all egendom lika vid en skilsmässa eller om någon av er avlider. Detta oavsett vem som köpt egendomen eller sparat ihop pengarna. För att undgå bodelningsreglerna behöver ni skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer vad som ska vara enskild egendom.

Gåvobrev

Att skänka bort saker är, juridiskt sett, inte helt enkelt. Är gåvan ett förskott på ett arv och ska det räknas som enskild egendom? Vissa gåvor måste vara skriftliga, andra inte.

Testamente

Ett testamente är en handling där du anger vem som ska ärva dina ägodelar när du är död. Ett testamente både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen.

Bouppteckning

Dödsboet ska värdera och göra en förteckning över de tillgångar och skulder som ingår i boet. Bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Arvskifte

Innan dödsboets tillgångar kan skiftas ska alla eventuella skulder, kostnader för begravning etc betalas. När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare.

* under förutsättning att ni är överens

Boka tid för ett möte hos vår familjejurist

När allt är frid och fröjd behövs inga papper. Tyvärr säger erfarenheten att många ångrar sig längre fram. Boka ett möte för genomgång av ditt behov av juridiska handlingar.

 

Välkommen att boka en tid hos Ulf Larsson, som är familjejuridisk rådgivare på Sparbanken Lidköping.

Juridisk hjälp online via Avtal24

Skriv dina avtal online dygnet runt eller tillsammans med en jurist via telefon eller videosamtal.

 

  • Kostnadsfri behovsanalys
  • 20 procent rabatt för Sparbanken Lidköpings kunder
  • Fasta priser - du ser priset i prislistan
  • Avtalsförvaring av olika typer av dokument
  • Översättning av dokument till olika språk

Arvskifte och avslut av ett dödsbos engagemang Sparbanken Lidköping

I syfte att förenkla avslut av dödsbos engagemang i banken har en blankett tagits fram som vi använder i de fall ett dödsbo ska avslutas antingen av dödsbodelägare eller av annan på uppdrag av dödsboet.