Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Arvskifte – dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken Lidköping till arvingarna.

Two people working in front of the computer together

Så går det till

 1. Har du gjort en bouppteckning och registrerat den? Annars, gör det först. Mer om bouppteckning
 2. Gör en arvskifteshandling som visar vem som ska ärva vad.
 3. Få hjälp att avsluta dödsboets konton och fördela de tillgångar som finns i Sparbanken Lidköping. Använd våra checklistor och blanketter längre ner på sidan. 

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Checklistor och blanketter

Information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Sparbanken Lidköping.

 1. När någon avlider upprättas en bouppteckning eller dödsboanmälan

  Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och ni skickar en vidimerad* kopia till oss. Det är viktigt att ni skickar in samtliga sidor av bouppteckningen.

  Om bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en vidimerad* kopia av dödsboanmälan (denna registreras inte hos Skatteverket) till oss.

 2. Information om hur arvet ska fördelas

  Fyll i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan. Om det finns en arvskifteshandling upprättad kan ni skicka in en vidimerad* kopia av denna som samtliga dödsbodelägare innan vidimering ska ha undertecknat.

  I de fall en eller flera dödsbodelägare är omyndig, företräds av förvaltare eller god man måste en skriftlig arvskifteshandling upprättas och godkännas av överförmyndaren.

  Blankett att fylla i vid fördelning arvskifte (pdf)

 3. Fullmakt

  De dödsbodelägare som inte själva skrivit under blankett om hur arvet ska skiftas lämnar fullmakt till den som fyllt i blankett om fördelning av arv.

  Fullmakten ska skickas in i original.

  Fullmakt dödsbo att använda vid arvskifte (pdf)

 4. Testamente

  I de fall det finns ett lagakraftvunnet** testamente skickar ni in en vidimerad* kopia. Det är viktigt att samtliga sidor är med.

 5. Vid avslut av bankfack

  Bankfack avslutas på vårt kontor av samtliga dödsbodelägare gemensamt (enligt registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan).

  De dödsbodelägare som inte är närvarande måste upprätta en fullmakt.

  Fullmakt dödsbo att använda vid arvskifte (pdf)

 6. Bolån

  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på vårt kontor.

  Vänligen kontakta oss för mer information.

 7. Skicka in till handlingarna till

  Sparbanken Lidköping
  Att: Affärsstöd
  Box 2410
  531 02 Lidköping

   

  För att det ska vara tryggt och enkelt för dig och gå så snabbt som möjligt hanteras alla arvskiften av en specialistgrupp hos oss.

  Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna är du välkommen att kontakta oss på 0510-54 55 00.

 8. Vad händer när handlingarna skickats in?

  Om det finns otydligheter i det som skickats in eller om handlingarna av någon anledning behöver kompletteras kommer en av våra specialister att kontakta dig.

  När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till den som företräder dödsbodelägarna i samband med skiftet.

  Om du har frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0510-54 55 00. (Arvsskiftesgruppen kan inte svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)

* Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian och genom det intygar att kopian stämmer med originalet.

** Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Detta innebär att testamentet antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller dödsboanmälan eller ha delgivits arvinge genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet. I sistnämnda fall ska tiden för så kallad klandertalan (överklaga testamentet) - 6 månader från den sista delgivningen av testamentet - ha gått ut utan att klandertalan väckts. Bevis om att klandertalan ej väckts kan ni få från tingsrätten inom vars område den som avlidit bodde.

Andra läser också

 • Äktenskapsförord

  Ska du och din partner gifta er? Att tänka på att göra slut när man precis ska gifta sig kan kännas konstigt. Men om ni skriver ett äktenskapsförord redan nu så bestämmer ni själva hur ni vill ha det och det blir tydligt om ni skulle skilja er senare.

  Äktenskapsförord
 • Hjälpa någon med bankärenden

  Behöver du eller en närstående behöver hjälp med bankärenden och ta hand om vardagsekonomi? Då finns hjälp att få. Läs mer om vilka alternativ som finns.

  Hjälpa någon med bankärenden