Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Dödsfall

Dödsbo och dödsbodelägare

När en person avlider räknas allt hon eller han ägde in i ett dödsbo. Dödsboet äger allt innan arvet har skiftats.

Arvingar enligt lag och universella testamentstagare blir dödsbodelägare. Delägarna representerar dödsboet tillsammans och måste i princip vara överens om vad som ska göras med boet. Rent praktiskt är det vanligt att en av delägarna eller någon utomstående får de övrigas fullmakt att förvalta boet.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan någon av dem begära att en boutredningsman utses. Det innebär att tingsrätten beslutar att boet ska förvaltas av en särskild person, oftast en advokat.

Bouppteckning

Dödsboet ska göra en förteckning över och värdera alla de tillgångar och skulder som ingår i boet.

Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter det att den är gjord.

Ibland finns det så lite i boet att det inte räcker till mer än begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden som lämnar in den till Skatteverket.

Uppgifter att ta reda på inför bouppteckning

Boka tid

När allt är frid och fröjd behövs inga papper. Tyvärr säger erfarenheten att många ångrar sig längre fram. Boka ett möte för genomgång av ditt behov av juridiska handlingar.

 

Välkommen att boka en tid hos Ulf Larsson, som är familjejuridisk rådgivare på Sparbanken Lidköping.

Arvskifte

Innan dödsboets tillgångar kan skiftas ska alla eventuella skulder, kostnader för begravning etc betalas.

Delägare i ett dödsbo har inget personligt ansvar för den avlidnes skulder. Det betyder att om dödsboet inte kan betala skulderna så skrivs de oftast av.

Om du tagit ut något ur ett dödsbo innan skulderna är betalda måste du lämna tillbaka det om det behövs för att täcka skulden.

När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Arvet skiftas till det marknadsvärde som delägarna kommer överens om.

Arvskifte och avslut av ett dödsbos engagemang Sparbanken Lidköping

I syfte att förenkla avslut av dödsbos engagemang i banken har en blankett tagits fram som vi använder i de fall ett dödsbo ska avslutas antingen av dödsbodelägare eller av annan på uppdrag av dödsboet.