Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Fullmakter

 • En fullmakt ger dig möjligheten att hjälpa andra
 • Skriv ut och fyll i den fullmakt som passar ditt ärende
 • Ta med dig legitimation och lämna in fullmakten på vårt bankkontor
Kvinna står vid en dator i kundtjänst och hjälper en kund

Mallar och blanketter för fullmakter

En fullmakt ger dig rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. Du kan till exempel hjälpa till med att utföra bankärenden. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. Läs om våra fullmakter, till exempel fullmakt dödsbo och framtidsfullmakt, och ta del av mallar och blanketter.

Fullmakt bankärenden

Fullmakt bankärenden privatperson

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. 

Fullmakter och behörigheter för att hjälpa någon

Framtidsfullmakt

Fullmakt som gör att du kan företräda en person om denne, någon gång i framtiden, inte kan klara sig själv. 

Anhörigbehörighet

Med hjälp av en så kallad anhörigbehörighet kan du som anhörig hjälpa till med den dagliga ekonomin.

Andra vanliga fullmakter

Fullmakter dödsbo

En fullmakt där en dödsbodelägare kan ge sitt godkännande att annan person kan hantera ärenden avseende dödsboet.

Fullmakt bankfack

En fullmakt för tillträde och avslut av bankfack och servicefack som du har hos oss.

Fullmakt för föräldrar vid öppnande av banktjänster till omyndig

För att kunna ansluta banktjänster till dina barn som är under 18 år måste ni föräldrar vara överens om vilka tjänster barnen ska ha. Om inte båda föräldrarna kan besöka bankkontoret samtidigt, krävs en skriftlig fullmakt. Ni kan även skaffa tjänsterna till ert barn via Sparbanksappen.

Om fullmakter

 • Utföra bankärenden

  Med en fullmakt (intyg) kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) möjlighet att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning.

 • Ta hand om ett uppdrag

  En fullmakt kan användas för många olika saker men vanligast är en enkel fullmakt som är till för ett specifikt uppdrag eller handling.

 • Skriftlig och lämnas in i original

  Huvudregeln är att fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in i original på ett bankkontor av fullmaktsgivaren, som måste uppvisa giltig ID-handling.

 • Hur länge gäller fullmakten?

  Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas av fullmaktsgivaren. Vissa fullmakter kan dock vara begränsade i tiden.

 • Om någon förlorat sin rättshandlingsförmåga

  En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, till exempel blivit dement eller att fullmaktsgivaren avlidit.

Fullmaktsgivare

Den som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman.

Fullmaktshavare

Den som får fullmakten kallas för fullmaktshavare – även kallad fullmaktstagare eller ombud.

Frågor och svar om fullmakter