Hoppa till textinnehållet

God man och förvaltare

Två fokuserade personer på ett möte

Har en närstående svårt att sköta sin vardagsekonomi och juridiska rättigheter på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller liknande? Då finns hjälp att få genom en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare utses inte om personen kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom social­tjänstens in­satser eller en anhörig, via anhörigbehörighet. Den som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

God man

Att få en god man är frivilligt. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

Förvaltare

En person kan få en förvaltare mot sin vilja. Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och den som för en förvaltare har inte längre någon egen rättslig handlingsförmåga. 

Skaffa god man och förvaltare - så gör du

Du kan, som nära anhörig (sambo, make, maka, förälder, barn, barnbarn, syskon), ansöka om att bli god man eller förvaltare. Oavsett om du vill bli det själv, eller ordna så att annan blir det, så följer du nedan checklista. Den anhörige kan även själv ansöka om att få en god man eller en förvaltare.

uttagsregler
 1. Förbered bilagor, till exempel läkarintyg och social utredning

  För att få en god man eller förvaltare ska det finnas under­lag i form av läkar­intyg och social utredning som styrker behovet av en god man eller förvaltare. Kolla med kommunen där den som behöver hjälp bor vilka bilagor de vill ha in.

 2. Fyll i ansökningsblankett

  Leta upp och fyll i en ansökningsblankett om God man och förvaltare. Du hittar den på din kommuns webbplats. På blanketten kryssar du vanligtvis i vilken av rollerna det gäller. 

 3. Önskemål om vem som ska utses till god man eller förvaltare

  Om du har önskemål om vem som ska utses till god man eller förvaltare, så anger du detta i blanketten.

 4. Skicka in ansökan och bilagor

  När du fyllt i ansökan - sänd in den och bilagorna - till den aktuella tingsrätten i kommunen där personen som ska få hjälp bor i. Tips: du hittar rätt tingsrätt genom att fylla i personens postnummer på Domstolsverket webbplats.

  Hitta rätt tingsrätt (domstol.se)

 5. Tingsrätten överlägger med överförmyndare

  Tingsrätten tar beslut om god man eller förvaltare. Innan slutgiltigt beslut gör Överförmyndarnämnden eller överförmyndare (olika i olika kommuner) en kontroll av personen som föreslagits till god man eller förvaltare.

 6. Besök på kontoret för att bestämma upplägget och komma igång

  Du - eller annan - som blivit utsedd till god man eller förvaltare är välkommen in på ett kontor så hjälper vi dig med upplägget. Ta med dig något av följande papper/behörighetshandlingar:

  - Registerutdrag om godmanskap från en överförmyndare
  - Dom (beslut) från tingsrätten

  Dokumenten kan vara kopior.

 7. Frågor kring ansökningsprocessen?

  Om du har frågor rörande ansökningsprocessen - vänligen kontakta överförmyndaren i huvudmannens kommun.

Göra ärenden åt huvudmannen

I första hand rekommenderar vi dig som är god man eller förvaltare att göra ärenden åt huvudmannen, online i din egen internetbank eller app. Detta är möjligt efter besöket på kontoret, där tjänsterna kopplas ihop mellan gode mannen/förvaltaren och huvudmannen.

 

Ärenden kan även utföras på kontor eller via Kundcenter Privat.

God man och förvaltare - frågor och svar

 • Den som fått en god man utsedd behåller sin rättshandlingsförmåga och ska, som huvudregel,godkänna den gode mannens åtgärder. Med rättshandlingsförmåga menas att juridiskt företräda sig själv. En rättshandling som en god man har genomfört, utanför sitt förordnande, är alltså inte bindande för personen som fått den gode mannen utsedd.

   

  Om en förvaltare utses på grund av att den personen inte kan vårda sig själv och sin egendom förlorar personen i stort sett sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att personen inte kan rättshandla på egen hand. Det är förvaltaren som ensam bestämmer inom sitt uppdrag.

   

  Även personer som behöver skydda sig och sin egendom mot personer i omgivningen som försöker utnyttja dem, kan få förvaltare. 

 • För att få en god man eller förvaltare måste personen ha någon form av sjukdom, psykiskt funktions­hinder, försvagat hälso­tillstånd eller liknande. Det ska finnas under­lag i form av läkar­intyg och social utredning som styrker behovet. En god man utses inte om personen kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom social­tjänstens in­satser eller en anhörig.

 • En god man kan vara en anhörig eller en utomstående. Om man inte har några önske­mål föreslår överförmyndaren en god man. Överförmyn­daren kontrollerar så att personen som föreslås är lämplig. En god man får till exempel inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.

 • Att få en god man eller förvaltare tar cirka två till tre månader. Om ärendet är brådskande kan det gå snabbare. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt det går att hitta en lämplig person för uppdraget och även tings­rättens hand­läggnings­tid.

   

  Om ansökan behöver komp­letteras kan det ta längre tid, så det är viktigt att fylla i ansökan rätt och att alla handlingar är med.

 • Uppdraget för en god man eller förvaltare består av tre delar: att ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Nedan är några exempel på vad som kan ingå i uppdraget:

   

  • Bevaka rättigheter och ersättningar från myndigheter, företag och privatpersoner
  • Hjälpa till vid försäljning av bostad
  • Betala räkningar
  • Se till att huvudmannen har "fickpengar"
  • Delta i vårdplaneringar

   

  Om du är god man behöver du få huvudmannens godkännande för de saker du hjälper till med och åtgärder du vidtar. Som förvaltare tar du själv beslut inom uppdraget. Detta då huvudmannen inte längre har rättshandlingsförmåga.

   

  Mer information vid ditt besök på kontoret

  Exakt hur upplägget ska vara bestämmer vi tillsammans när du besöker kontoret. Generellt sett kan du som god man eller förvaltare sköta de flesta bankärenden åt din huvudman, via internetbanken eller genom att ringa Kundcenter.

 • I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Mer information