Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella räntor på konton

Här nedan ser du alla aktuella räntor i Sparbanken Lidköping på inlåningskonto för privatpersoner. 

Vy över Lidan med Sparbanken Lidköping i bakgrunden

Sparkonton

Lidköpingskonto

Pris

- Fria uttag

- Räntan på Lidköpingskonto är för närvarande 2,65 %

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto i app/internetbank
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,10 %

Premiumkonto

Pris

- Fria uttag

- Räntan på Premiumkonto är för närvarande 3,25 %

 

Kontot ingår endast för kund som är ansluten till Premiumkonceptet.

Läs mer om Rådgivningstjänst Premium

Private Bankingkonto

Pris

- Fria uttag

- Räntan på Private Bankingkonto är för närvarande 3,50 %

 

Kontot ingår endast för kund som är ansluten till Private Bankingkonceptet.

Läs mer om Private Banking

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,85 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Transaktionskonton

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 2,65 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Mer information

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgarantin