Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Aktuella räntor på konton

Här nedan ser du alla aktuella räntor i Sparbanken Lidköping på inlåningskonto för privatpersoner. 

Räntan som anges visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Vy över Lidan med Sparbanken Lidköping i bakgrunden

Sparkonton

Lidköpingskonto

Pris

Aktuell ränta

2,50 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

e-sparkonto

Pris

Aktuell ränta

1,90 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag genom överföring mellan konto i app/internetbank.
Minsta insättning

0 kr

Premiumkonto

Pris

Aktuell ränta

3,25 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

 

Kontot ingår endast för kund som är ansluten till Premiumkonceptet.

Läs mer om Rådgivningstjänst Premium

Private Bankingkonto

Pris

Aktuell ränta

3,50 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

 

Kontot ingår endast för kund som är ansluten till Private Bankingkonceptet.

Läs mer om Private Banking

Fasträntekonto

Pris

Aktuell ränta

Räntan beror på bindningstid – aktuella räntor Fasträntekonto

Bindningstid

3 mån - 5 år 

Vid uttag i förtid tillkommer en avgift.

Minsta insättning

5 000 kronor 

 

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Aktuell ränta

1,65%

Bindningstid

Ingen - fria uttag

Minsta insättning

0 kr

Avgift ISK

0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

 

Individuellt pensionssparande (IPS)

Pris

Avgiften är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock lägst 20 kr och högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

- Fondförvaltningsavgift för valda fonder.

- Courtage för handel med aktier och andra värdepapper baseras på affärens storlek och totala sparandet i banken.

Prislista värdepappershandel

Flyttavgiften till annan bank är 500 kronor. Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Ränta på kontanta medel: 1,65%

Transaktionskonton

Privatkonto

Pris

Aktuell ränta

0,10%

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

Ungdomskonto

Pris

Aktuell ränta

2,45 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

Mer information

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgaranti