Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Skogs- och lantbruksbarometrar

Three forest workers in the forest

Skogsbarometern 2023: Historisk hög lönsamhet trots en osäker omvärld

Insikter från Skogsbarometern 2023

  • Skogsägarna upplever i år en tydligt förbättrad lönsamhet jämfört med förra året. Andelen som ser lönsamheten som mycket god eller tillfredställande har ökat med 15 indexenheter till 62 procent. Det är den högsta upplevda lönsamheten under den senaste tioårsperioden.
  • Skogsägarna tror att EU:s skogspolitik kommer att ha en negativ påverkan på privatskogsbruket. Intressant att notera är att det framför allt är större skogsägare och de som anser sig vara insatta i EU:s skogspolitik som är mest negativa till EU:s politik.
  • Skogsägarna har en mer positiv syn på timmerpriserna för de kommande tre åren jämfört med förra årets barometer medan förväntningarna om massavedspriserna har justerats ned.
  • Priset på skogsmark sjönk något under första halvåret 2023. Skillnaden mellan landsdelarna har minskat då priserna gått upp i norra Sverige och ner i mellersta och södra Sverige, jämfört med 2022.

Här kan du ta del av de senaste årens skogs- och lantbruksbarometrar

Kontakta oss

Vi träffar gärna dig som är jord- och skogsbrukare ute på din gård. Det ger oss en bättre bild av företaget och gör det lättare att diskutera kring drift och ekonomi. Välkommen att kontakta oss!

Johan Stensson

Johan Stensson

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Ring 0510-54 55 93

Linda Ewdaldsson

Linda Ewaldsson

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Ring 0510-54 55 58

Sofia Lövkvist

Sofia Lövkvist

Företagsrådgivare Skog & Lantbruk

Ring 0510-54 55 61