Hoppa till huvudinnehåll

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning gruppbild

Har du en förmögenhet på minst 5 miljoner kronor, men vill inte vara aktiv själv i förvaltningen av kapitalet? Med diskretionär förvaltning frigör du tid genom att överlåta dina placerings- och investeringsbeslut åt oss, utifrån riktlinjer som vi satt tillsammans.

Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav genom en diskretionär förvaltning av fonder, aktier, värdepapper och räntebärande värdepapper.

Så fungerar diskretionär portföljförvaltning

Vi tar ansvaret för din portfölj

Det som är kännetecknande för diskretionär förvaltning är att du, efter samråd och utifrån dina förutsättningar, överlåter åt förvaltningen att löpande fatta investeringsbeslut i din portfölj. Vi tar det totala portföljansvaret.

Du bestämmer inriktningen

Innan förvaltningen påbörjas bestämmer du och din Private Bankingrådgivare hur du vill att förvaltningen ska bedrivas för just dig. Portföljen sätts samman utifrån dina förvaltningsmål och de riktlinjer som ligger till grund för uppdraget.

Diskretionär förvaltning - vårt erbjudande

 • Personlig förvaltning

  Att förvalta kapital är ett stort ansvar. Därför erbjuder vi en personlig kontakt med ett team där dina behov står i centrum. Genom att lära känna varandra skapas en ömsesidig förståelse och effektiv förvaltning.

 • Analyser och spetskompetens

  Förvaltning och professionell analys av olika marknader, tillgångsslag och värdepapper. Vi är en av marknadens större aktörer och har utöver egna analysteam också ett nära samarbete med Kepler Cheuvreux.

 • Värdebevarande investeringsfilosofi

  Vi tror att många mål kan uppnås genom en god riskspridning och ett balanserat risktagande i placeringar. En förmögenhet är ofta ett resultat av hårt arbete under lång tid. Den är värd att bevara oavsett marknadsutveckling. Det är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för dig att uppnå dina målsättningar. 

 • Kundanpassade portföljer

  Det är extra viktigt för oss att anpassa portföljen för att stödja just dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att se och anpassa lösningar.

 • Månatlig individuell rapportering

  Vi erbjuder en god översikt över förvaltningens utveckling och möjlighet till löpande insyn via internetbank och app.

 • Regelbunden uppföljning

  Utöver insyn online och via rapporter genomför vi också regelbundna uppföljningar av förvaltningen. Detta ger även möjlighet att löpande justera inriktning för att ytterligare stödja dina målsättningar.

 • Fokus på hållbarhet

  Vi tar hjälp av ledande aktörer på marknaden för en hållbarhetsanalys av portföljen. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen möter krav på hållbarhet utifrån uppsatta ESG-kriterier.

  Diskretionär förvaltning - hållbarhetsinformation

  Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

  Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Våra erbjudanden inom diskretionär förvaltning

Privatpersoner, entreprenörer och företag

Diskretionär fondförvaltning från 5 mkr

Anpassad diskretionär fondportfölj.

 • Passar privatpersoner och företag.
 • Erbjuds inom kapitalförsäkring fond.

Läs mer om och skaffa tjänsten, nedan.

Diskretionär fondförvaltning (från 5 mkr)

Diskretionär förvaltning från 20 mkr

Individuellt anpassad diskretionär portfölj.

 • Passar privatpersoner, företag och stiftelser.
 • Erbjuds inom depå/fondkonto, kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK).

Läs mer om och skaffa tjänsten, nedan.

Diskretionär förvaltning från 20 mkr

Institutioner, stiftelser och företag

Diskretionär fondförvaltning från 20 mkr

Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj.

 • Passar mindre institutioner, stiftelser och företag
 • Erbjuds inom fondkonto.

Läs mer om och skaffa tjänsten, nedan.

Diskretionär fondförvaltning (från 20 mkr)

Diskretionär förvaltning från 100 mkr

Individuellt anpassad diskretionär portfölj

 • Passar större institutioner och företag.
 • Erbjuds inom fondkonto och custody-depå.

Läs mer om och skaffa tjänsten, nedan.

Diskretionär förvaltning (från 100 mkr)

Diskretionär förvaltning - mer information