Denna prislista gäller från och med 2020-01-21. 
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.