Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Aktuella SPAX Nu & Bevis Nu

Young friends enjoying summer at harbour against sky on sunny day.

Strukturerade produkter är placeringar med eller utan återbetalningsskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader. Våra produkter erbjuder olika grad av risk och avkastningsmöjligheter.

För tillfället har vi inget erbjudande om strukturerade produkter

Kreditbevis Globala bolag

Kreditbevis Globala bolag är en placering där avkastningen är kopplad till kreditrisken i fem bolag. Placeringen ger möjlighet till halvårsvisa kupongutbetalningar på indikativt 3,5 procent (7 procent per år). Vid eventuell kredithändelse nedjusteras det nominella beloppet och kupongen med 1/5-del per kredithändelse. Varje bolag kan maximalt bli föremål för en kredithändelse. Teckningsperiod till och med 8 november 2019 på bankkontor och 10 november 2019 via telefonbanken.

A group of people talking in an office.