1. Tryck på ”Övriga tjänster” och länken ”Aktivera telefonbanken”
  2. Tjänsten och minst en användare godkänns.
  3. Avtalet signeras av firmatecknare. Om du som lägger upp tjänsten själv är firmatecknare kan du signera avtalet direkt.
  4. Efter att avtalet signerats behöver företagskoden aktiveras för att ni ska kunna använda tjänsten.

Logga in och aktivera telefonbanken i internetbanken