Vi ställer upp för Lidköpings föreningsliv

En del av vårt uppdrag som lokal fristående Sparbank är att göra Lidköping till en attraktiv kommun med ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter, oavsett om det gäller kultur eller idrott.

Sparbanken Lidköping hanterar cirka 750 olika föreningar dagligen, allt från små vägföreningar till idrottsklubbar och bostadsrättföreningar. På olika sätt försöker vi underlätta för föreningslivet och alla dess medlemmar och eldsjälar. Vi sponsrar ett 80-tal föreningar löpande, andra föreningar stöttar vi med enstaka insatser på olika sätt.

Bankens enda ägare, Sparbanksstiftelsen Lidköping, gör också stora insatser och har sedan år 2000 delat ut cirka 250 miljoner kronor i bidrag till olika samhällsnyttiga projekt och ändamål i Lidköping med omnejd.

Om erbjudandet 

Under perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 kommer befintliga föreningskunder i Sparbanken Lidköping som har Swish Företag och Företagspaket att betala:

  • 0 kronor i årsavgift för Swish
  • 1,10 kronor per mottagen och återbetald Swish-transaktion


Ordinarie pris för föreningskund med Företagspaket:

Swish företag: 468 kr per år per swishnummer samt 1,50 kr per mottagen transaktion

Ordinarie pris för förening utan Företagspaket:

Swish Företag 468 kr per år per swishnummer samt 2 kr per mottagen transaktion.